Ple del l’Ajuntament

El Ple, format per l’Alcalde i els regidors, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el Govern Municipal. El seu òrgan de direcció és la Presidència que en el desenvolupament de les seues funcions comptarà amb l’assistència del Secretari i de l’Interventor de l’Ajuntament.

La seua composició, per al mandat 2019-2023, és la següent:


COMPROMÍS ALTEA (8 regidors)

Jaume Llinares Cortes:
Alcalde President de l’Excm. Ajuntament d’Altea

Diego Zaragozí Llorens:
Portaveu Grup Municipal COMPROMÍS ALTEA
Infraestructures i obras, Cicle Hídric, Empresa Pública, Activitats i Platges.

Maria Antonia Laviós Zaragoza:
Participació Ciudadana,  Altea la Vella, Estrangers, Foment d’Ocupació, OAC i Projectes Europeus.

Rafael Ramón Mompó:
Recursos Humans, Contractació, Serveis Jurídics i Patrimoni.

Aurora Serrat Guarinos:
Cultura, Conservatori, i Arxiu Municipal.

José Francisco Orozco Orozco:
Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura, Pesca i Horts Urbans.

Xelo González Ripoll:
Hisenda i Turisme,

Pere Barber Ballester:
Esports , Comunicacions, Informàtica, Noves Tecnologies i Film Office.PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (4 regidors)

Vicenta Pérez Barber

Miguel de la Hoz Sellés:
Portaveu Grup Municipal PSPV-PSOE
Educació, Seguretat Ciutadana i Tràfic, Comerç i Mercats.

Marta Lloret Devesa:
Joventut, Festes i Normalització Lingüística.

José Luis León Gascón:
Igualtat, Benestar Social, Dependència, Sanitat i Majors.


PARTIT POPULAR  (7 regidors)

Rocio Gómez Sánchez.
Portaveu Grup Municipal Partit Popular

Antonio Vicente Ferrer Pérez

María Luisa Merenciano Pérez

Silvia María Pérez Ripoll

Juan Martínez Picó

Pedro Barber Pont

Pedro García Pellicer.


ALTEA AMB TRELLAT (1 regidor)

Ana María Alvado Ausias:
Portaveu Grup Municipal Altea amb trellat


CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (1 regidor)

Amalia Campomanes Eguiguren
Portavocía. Grup Municipal CIUDADANOS


Règim de Sessions.-

Les Sessions Plenàries se celebraran l’últim dijous de cada mes, podent avançar-se o endarrerir-se fins a vuit dies naturals per raons justificades en Alcaldia.

L’hora de celebració serà les 10:00 hores dues sessions al trimestre; i les 17:00 hores la tercera sessió de cada trimestre.

La celebració de les sessions extraordinàries de l’Ajuntament Ple se subjectarà a les normes vigents.

El lloc de celebració de les sessions plenàries serà el saló d’actes del Centre Social d’Altea.

Scroll to Top