Ple del l’Ajuntament

El Ple, format per l’Alcalde i els regidors, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el Govern Municipal. El seu òrgan de direcció és la Presidència que en el desenvolupament de les seues funcions comptarà amb l’assistència del Secretari i de l’Interventor de l’Ajuntament.

La seua composició, per al mandat 2023-2027, és la següent:


COMPROMÍS ALTEA (9 regidors)

Diego Zaragozí Llorens:
Alcalde President de l’Excm. Ajuntament d’Altea

Aurora Serrat Guarinos.
Escena Urbana, Infraestructures, Obres, Cicle Hídric i PDM.

José Francisco Orozco Orozco.
Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Sara Soler Berenguer.
Àrea d’Esports.

German Manjón Castillo.
Àrees de Joventut, Noves Tecnologies, Film Office i Projectes Europeus

Josefa Victoria Pérez Llorens.
Cultura i Altea la Vella.

Rafael Ramón Mompó.
Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni.

Xelo González Ripoll.
Turisme, Educació i Normalització Lingüística.

Joaquín Devesa Crespo.
Festes, OAC i Participació.


PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (3 regidors)

Deogracias Sanchez Alvado.
RRHH, Seguretat Ciutadana, i Trànsit.

Anna María Lanuza Berenguer.
Benestar Social, Benestar Animal, Igualtat, Majors, Sanitat i Comunicació.

José Maria Borja Ivars.
Hisenda, Comerç, Emprenedoria i Innovació.


PARTIT POPULAR  (8 regidors)

Rocio Gómez Sánchez.

María Lloret Ferrer.

Paco Berenguer Alvado.

Pedro Ortiz Orozco.

José María Sellés Calle.

Silvia M. Pérez Ripoll.

Gregorio Such Fuster.

Álex Mulet Fuster.


VOX (1 regidor)

Diego Manuel Coello Beltrán.Règim de Sessions.-

Les Sessions Plenàries se celebraran l’últim dijous de cada mes, podent avançar-se o endarrerir-se fins a vuit dies naturals per raons justificades en Alcaldia.

L’hora de celebració serà les 10:00 hores dues sessions al trimestre; i les 17:00 hores la tercera sessió de cada trimestre.

La celebració de les sessions extraordinàries de l’Ajuntament Ple se subjectarà a les normes vigents.

El lloc de celebració de les sessions plenàries serà el saló d’actes del Centre Social d’Altea.

Scroll to Top