Junta de Govern

La Junta de govern local està formada per l’Alcalde President de l’Excm. Ajuntament d’Altea i tots els Tinents d’Alcalde. A més, estan presents en la mesa el Secretari de l’Ajuntament i l’Interventor de l’Ajuntament.

TINENTS D’ALCALDE

Primera Tinença d’Alcaldia: Deogracias Sanchez Alvado
Segona Tinença d’Alcaldia: Aurora Serrar Guarinos.
Tercera Tinença d’Alcaldia: Anna Mª Lanuza Berenguer.
Quarta Tinença d’Alcaldia: José Francisco Orozco Orozco.
Quinta Tinença d’Alcaldia: José Mª Borja Ivars.
Sexta Tinença d’Alcaldia: Josefa Victoria Pérez Llorens.
Setena Tinença d’Alcaldia: Xelo González Ripoll.

A més podran assistir com a oients a la mesa els membres de l’equip de govern restants.

Scroll to Top