Junta de Govern

La Junta de govern local està formada per l’Alcalde President de l’Excm. Ajuntament d’Altea i tots els Tinents d’Alcalde. A més, estan presents en la mesa el Secretari de l’Ajuntament i l’Interventor de l’Ajuntament.

TINENTS D’ALCALDE

Primera Tinença d’Alcaldia: Diego Zaragozí Llorens
Segona Tinença d’Alcaldia: Vicenta Pérez Barber
Tercera Tinença d’Alcaldia: Mª Antonia Laviós Zaragoza
Quarta Tinença d’Alcaldia: Miguel de la Hoz Sellés
Quinta Tinença d’Alcaldia: Rafael Ramón Mompó
Sexta Tinença d’Alcaldia: Marta Lloret Devesa

A més podran assistir com a oients a la mesa els membres de l’equip de govern restants.

Scroll to Top