Òrgans Col·legiats

Com a conseqüència de la constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb els resultats de les Eleccions Locals del passat 26 de maig del 2019, es fa necessari dur a terme el nomenament de representants de l’Ajuntament en determinats òrgans col·legiats en els que es troba representat

CONSORCI D’ABASTIMENT D’AIGÜES I SANEJAMENT DE LA MARINA BAIXA.

Titular: Jaume Llinares Cortés
Suplent: Miguel de la Hoz Sellés

CONSORCI PROVINCIAL PER AL SERVICI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT D’ALACANT.

Titular: Miguel de la Hoz Sellés
Suplent: José Francisco Orozco Orozco

CONSORCI PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL 6 CONSORCI A1 (ZONA XV).

Titular: Diego Zaragozí Llorens
Suplent: Miguel de la Hoz Sellés

COMUNITAT D’USUARIS D’ABOCAMENTS DE L’EDAR D’ALTEA/MANCOMUNITAT D’USUARIS D’ABOCAMENTS MARINA BAIXA.

Titular: Diego Zaragozí Llorens
Suplent: Miguel de la Hoz Sellés

PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME

Titular: Consuelo González Ripoll
Suplent: Vicenta Pérez Barber

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I ELS DIVERSOS CENTRES PÚBLICS D’ALTEA.

Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplent: Mª Antonia Laviós Zaragoza

ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA

Titular: José Luis León Gascón
Suplent: Mª Antonia Laviós Zaragoza

FUNDACIÓ EBERHARD SCHLOTTER

Titular: Jaume Llinares Cortés
Suplent: Aurora Serrat Guarinos

FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT

Titular: José Luis León Gascón
Suplent: Mª Antonia Laviós Zaragoza

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE CIUTATS DE LA PESCA (AECIPE).

Titular: José F. Orozco Orozco
Suplent: Miguel de la Hoz Sellés

CONSELL MUNICIPAL DE TURISME

Titular: Consuelo González Ripoll
Suplent: Aurora Serrat Guarinos

CONSELL AGRARI MUNICIPAL:

Grup Municipal Compromís:
Titular: José Francisco Orozco Orozco
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Socialista:
Titular: José Luis León Gascón
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Ana María Alvado Ausias
Grup Municipal Popular:
Titular: Juan Martinez Picó
Suplente: Cualquier miembro del Grupo
Grup Municipal Ciudadanos:
Titular: Amalia Campomanes Eguiguren

CONSELL LOCAL DE SALUT:

Grup Municipal Compromís:
Titular: José Francisco Orozco Orozco
Suplente: cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Socialista:
Titular: José Luis León Gascón
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Ana María Alvado Ausias
Grup Municipal Popular:
Titular: Silvia Pérez Ripoll
Suplente: Cualquier miembro del Grupo
Grup Municipal Ciudadanos:
Titular: Amalia Campomanes Eguiguren

CONSELL LOCAL D’URBANISME:

Grup Municipal Compromís:
Titular: José Francisco Orozco Orozco
Suplente: cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Socialista:
Titular: Miguel de la Hoz Sellés
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Ana María Alvado Ausias
Grup Municipal Popular:
Titular: Rocío Gómez Sánchez
Suplente: Cualquier miembro del Grupo
Grup Municipal Ciudadanos:
Titular : Amalia Campomanes Eguiguren

CONSELL LOCAL MEDI AMBIENT:

Grup Municipal Compromís:
Titular: José Francisco Orozco Orozco
Suplente: cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Socialista:
Titular: José Luis León Gascón
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Ana María Alvado Ausias
Grup Municipal Popular:
Titular: Juan Martinez Picó
Suplente: Cualquier miembro del Grupo
Grup Municipal Ciudadanos:
Titular: Amalia Campomanes Eguiguren

CONSELL LOCAL DE COMERÇ I TURISME

Grup Municipal Compromís:
Titular: Consuelo González Ripoll
Suplente: cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Socialista:
Titular: Miguel de la Hoz Sellés
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Ana María Alvado Ausias
Grup Municipal Popular:
Titular: Silvia Pérez Ripoll
Suplente: Cualquier miembro del Grupo
Grup Municipal Ciudadanos:
Titular: Amalia Campomanes Eguiguren

MESA DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL:

Grup Municipal Compromís:
Titular: Rafael Ramón Mompó
Suplente: cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Socialista:
Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Ana María Alvado Ausias
Grup Municipal Popular:
Titular: Rocío Gómez Sánchez
Suplente: Cualquier miembro del Grupo
Grup Municipal Ciudadanos:
Titular: Amalia Campomanes Eguiguren

COMISSIÓ SEGUIMENT PLA DE PENSIONS:

Grup Municipal Compromís:
Titular: Rafael Ramón Mompó
Suplente: cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Socialista:
Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Ana María Alvado Ausias
Grup Municipal Popular:
Titular:Rocío Gómez Sánchez
Suplente: Cualquier miembro del Grupo
Grup Municipal Ciudadanos:
Titular: Amalia Campomanes Eguiguren

CONSELL MUNICIPAL DE DONES I PER LA IGUALTAT.

Grup Municipal Compromís:
Titular: Mª Antonia Laviós Zaragoza
Suplente: cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Socialista:
Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Ana María Alvado Ausias
Grup Municipal Popular:
Titular: Silvia Pérez Ripoll
Suplente: Cualquier miembro del Grupo
Grup Municipal Ciudadanos:
Titular: Amalia Campomanes Eguiguren

CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Grup Municipal Compromís:
Titular: Pedro Barber Ballester
Suplente: cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Socialista:
Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplente: Cualquier miembro del Grupo.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Ana María Alvado Ausias
Grup Municipal Popular:
Titular: Mª Luisa Merenciano Pérez
Suplente: Cualquier miembro del Grupo
Grup Municipal Ciudadanos:
Titular: Amalia Campomanes Eguiguren

JUNTA RECTORA PARC NATURAL SERRA GELADA

Titular: José Francisco Orozco Orozco
Suplent: Miguel de la Hoz Sellés.

Scroll to Top