plens-2015

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2015 (27-agost-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA: 1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior (30.07.2015).2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre proposta festes locals 2016 (3960/2015).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre adhesió fons impuls econòmic (4040/2015).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2015 (27-agost-2015) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2015 (1-octubre-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior (27.08.2015).2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació pressupostària 39/2015 (407/2015).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre rectificació inventari bens i drets a 31.12.2010 (5402/2014).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2015 (1-octubre-2015) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0013-2015 (4-novembre-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior (01.10.2015).2.- Retirat de l’ordre del dia.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre reconeixement compatibilitat empleat municipal -Francisco Zaragoza Saura- per a desenvolupar activitats de Professor d’Universitat Associat (5166/2015).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0013-2015 (4-novembre-2015) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2015 (10-desembre-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors (04 i 24.11.2015).2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre encomana gestió a SUMMA (4796/2015).3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció Grup Municipal Popular baixada tipus impositiu IBI (5188/2015).4.- Aprovació, …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2015 (10-desembre-2015) Read More »

Scroll to Top