plens

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2020 (3-setembre-2020)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre desestimació al·legacions i aprovació projecte i estudi viabilitat cafeteria i gimnàs poliesportiu municipal.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre desestimació al·legacions i aprovació […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2020 (3-setembre-2020) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2020 (1-octubre-2020)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre sol·licitud compatibilitat personal Conservatori (4126/2020).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre aprovació conveni (4253/2020).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2020 (1-octubre-2020) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2020 (29-octubre-2020)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Popular defensa de l’ordenament constitucional (5198/2020).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Equip de Govern sobre Fons Cooperació Municipal (5262/2020).4.- Aprovació,

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2020 (29-octubre-2020) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2020 (3-desembre-2020)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç sobre felicitació alumnes premi extraordinari rendiment acadèmic (5741/2020).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre límit de despesa no financera (5749/2020).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2020 (3-desembre-2020) Read More »

Scroll to Top