Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible

Veïns Coopernant

Des de l'ajuntament d'Altea se segueix treballant perquè la seguretat ciutadana siga un dels pilars fonamentals de la nostra societat, desenvolupant polítiques d'acostament del ciutadà a l'entitat municipal a través d'òrgans participatius com és la figura del "Vecino Cooperante".

L'associació "Vecinos Cooperantes" és un grup de persones voluntàries, sense ànim de lucre o interessos particulars (polítics, religiosos o similars).

La seua finalitat és ajudar i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat, observant, detectant i informant a l'autoritat competent. Sent un instrument eficaç de participació ciutadana per a la prevenció del delicte.

Amb aquest projecte es pretén desenvolupar mitjans per a fer front a un problema comú per a tots els ciutadans de qualsevol nacionalitat i entitats públiques, com és la delinqüència.

"Vecinos Cooperando" pretén promoure la participació ciutadana, lligar una base per al compromís i organització per a major seguides, plans formatius per al ciutadà i la promoció del binomi "policia-ciutadà" com a base fonamental per al seu desenvolupament.