Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible

Informació

La Regidoria de Noves Tecnologies i Xarxes Socials es crea amb el ferm propòsit d'establir un acostament i interrelació de les noves tecnologies entre l'Administració Local i el ciutadà, augmentant i difonent l'ús d'Internet i difonent l'ús de les Noves Tecnològiques sota el criteri indispensable de l'accessibilitat.

Regidor Delegat: Pere Barber
Tel. 96 584 13 34

E-mail: