Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
21.01.17

La Regidoria d’Infraestructures i Cicle Hidric dona a conèixer les inversions per al 2017

  • El regidor d’infraestructures i cicle hídric, Roque Ferrer, afirma que en estes millores el ciutadà serà el més beneficiat.

Des de les regidories d'Infraestructures i Cicle Hídric, Roque Ferrer l’edil d'estes àrees, ha donat a conéixer les inversions que al llarg del 2017 es van a realitzar en les mateixes. Segons el propi Ferrer seran unes inversions que sens dubte redundaran en una millora de la qualitat de vida de les alteanes i alteans.

 Referent a l'àrea d'Infraestructures, el regidor ens avançava, que seran 55.539,69 € que es destinaran a instal·lar vorera i enllumenat en la zona compresa entre l’edifici de l’antic escorxador i el poliesportiu, per a donar així una millor seguretat als vianants i una continuïtat a la via Dianium, o corredor verd, que la connecte amb el nucli urbà; 32.500 € es destinaran a sufragar els honoraris del projecte i d’execució de les obres de millora d'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques de la casa de Cultura; s'invertiran 29.000 € en el Conservatori Municipal on s'instal·larà un ascensor complint així amb la llei d'accessibilitat; 10.000 € i 16.000 € seran per a l'asfalta't de diferents zones i per a instal·lar una caseta de socorrisme en la platja de l'Espigó respectivament i a més l'Espigó tindrà també una altra inversió de 20.000 € per a realitzar instal·lacions que la convertisquen en platja accessible; una de les majors inversions serà la que tindrà el cementeri municipal ja que 167.700 € seran per a la construcció de nínxols nous i reparació dels blocs antics; també es van a invertir 33.000 € en la millora dels parcs infantils; hi ha proposats 21.780 € per a desenrotllar un projecte de soterrament de cablejat del nucli antic; així com 40.000 € per a sufragar la contractació del servici d'abalisament de platges i també instal·lació d'ancoratges ecològics.

D'altra banda, Ferrer; també va voler informar de a què es va a destinar els diners de la regidoria de Cicle Hídric, per a la que 10.500 € es destinaran a reparar clavegueram que està més que deteriorat; es van a invertir 22.000 € en la comanda de treballs tècnics a consultories per a així fiscalitzar les concessions derivades d'esta regidoria amb la finalitat de reduir així el que paga la ciutadania per estos servicis; 60.000 € seran per a satisfer el pagament a l'Ajuntament de Callosa en Sàrria, subministrador d'aigua potable en Santa Clara, en el cas que la UTE Aigües d'Altea no obeïsca als requeriments d'esta regidoria com ha fet en varies ocasions; es destinaren 40.000 € per a dotar de recursos qualsevol ordre d'execució, com per exemple la millora del drenatge d'aigües pluvials per a evitar la inundació del pas per baix de la via del ferrocarril al C/Garganes; a més es dotarà amb  30.000 € un partida de contingències per a estar previnguts en períodes de sequera.

 Finalment, Roque Ferrer ha volgut destacar que per a les regidories que representa, ha estudiat minuciosament en què es destinaran els diners de la ciutadania, ja que és el pilar fonamental i és qui realment s'ha de veure beneficiada de qualsevol pas que es dóna des de l'ajuntament, a més d'optimitzar els seus recursos i traure'ls el major rendiment possible que s'ha aconseguit a causa de la gestió diferenciada respecte al govern anterior, en la contractació menor, a la que ara es demanen almenys 3 pressupostos per a cada treball, i es selecciona aquell que suposa un avantatge econòmic, es a dir, introduint elements simples però claus com són la pública concurrència lligada a la competència, abans havien empreses amb inscripció fixa a l'ajuntament tot i que oferien preus superiors als de mercat. Tant és així que només per aquest fet, les alteanes i alteans estan gaudint de 45.000 € anuals més, sense veure incrementats els seus impostos, a causa del estalvi de 15.000 €/any que suposa la reducció del cost de manteniment de les instal·lacions dels edificis municipals, pel que fa a la conservació de les boques d'incendi, extintors, calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, o els 30.000 € / any estalviats en la contractació de totes les obres, com: la construcció de nínxols al cementiri municipal; l'eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública; millora dels col·legis públics; ampliació de l'espai per als vianants; millora de la seguretat mitjançant la instal·lació d'enllumenat públic; també a través de la decisió de canviar totes aquelles bombetes incandescents, halògenes o fluorescents foses per unes de tecnologia LED el que no estava fent fins ara; destinant una finalitat a la posidònia oceànica dins del nostre municipi, un cop es retirava de les nostres platges, en comptes de portar-la al abocador del Campello amb l'estalvi energètic, de contaminació i recursos econòmics que això suposa; així com la substitució de totes aquelles canonades de transport i distribució d'aigua potable, sempre amb criteri preventiu, que quedaven dins dels àmbits d'obra a la via pública executats durant aquesta legislatura, bé perquè estaven prop del límit de la seva vida útil o perquè eren de materials prohibits per insalubritat com l'asbest-ciment, en contraposició a la gestió de l'anterior equip de govern PP-CIPAL que eren partidaris de les mesures correctives, o de maquillatge, molt més cares econòmicament i mediambientalment, les quals provoquen l'obertura de els paviments d'aquells carrers recentment acabades amb les corresponents fuites d'aigua aparellades o en cas de no trencament, la pervivència en el subsòl de materials incompatibles amb la salubritat o prop de la seva vida útil amb el risc que això suposa.