Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible

Gestors dels Servicis de Temporada

“A fi d'agilitzar els tràmits per a l'atorgament de les autoritzacions corresponents a la gestió dels servicis de temporada, relatius a INSTAL·LACIONS NÀUTIQUES, en les Platges d'Altea per a la temporada 2017, es comunica a tots/es els/les possibles interessats/des que, el termini per a sol·licitar les mateixes romandrà obert fins al 30/09/2016".