Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
04.10.16

Plenari Extraordinari 9/2016 d'11 d'agost de 2016

Plenari Extraordinari 9/2016 d'11 d'agost de 2016

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.
2.- Aprovació, si escau, proposta sobre adhesió al fons d'impuls econòmic per a donar cobertura a l'execució de sentències fermes que es preveja per a 2017.