Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
26.07.16

Plenari 4/2016 de 7 d'abril de 2016

Plenari 4/2016 de 7 d'abril de 2016

  • ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior
2.- Pren possessió Regidor Luis Eduardo Montes Ortega
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Infraestructures i Medi ambient sobre incorporació Associació Municipis Forestals.
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d'urbanisme cessió parcel·la.
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d'hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació pressupostària
6.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d'hisenda, especial de comptes i règim interior sobre rectificació inventarie 2011
7.- URGÈNCIA: Moció defensa Diputacions i Cabildos.

  •     ACTIVITAT DE CONTROL:

Adonar Pla Pressupostari Mitjà Termini 2016-2019
Adonar expedient acceptació donació parcel·les
Adonar resolucions Alcaldia des d'última sessió plenària ordinària (del 168 a 384/2016)
Precs i preguntes.