Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
27.01.16

Plenari 1/2016 de 7 de gener de 2016

Plenari 1/2016 de 7 de gener de 2016

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (10.12.2015)
2.- Aprovació, si escau, Compte General corresponent a l'exercici 2014 (2895/2014).
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa benestar social i igualtat sobre moció de suport per exigir una nova Llei Reguladora del Dret a l'Habitatge (6122/2015).
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d'urbanisme sobre procediment resolució adjudicació programa actuació integrada polígon 3 Jardí de Alhama (1174/2014)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d'última sessió plenària ordinària (del 1953 a 2175/2015)
Precs i preguntes.