Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
27.01.16

Plenari Extraordinari 16/2015 de 17 de desembre de 2015

Plenari Extraordinari 16/2015 de 17 de desembre de 2015

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d'hisenda, especial de comptes i règim interior sobre límit de despesa financera (5815/2015).
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d'hisenda, especial de comptes i règim interior sobre pressupost general Corporació i plantilla de personal 2016 (4651/2015).