Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
07.10.15

Plenari 11/2015 de 27 d'agost de 2015

Plenari 11/2015 de 27 d'agost de 2015

  • ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior (30.07.2015).
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre proposta festes locals 2016 (3960/2015).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre adhesió fons impuls econòmic (4040/2015).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa infrastructures i medi ambient sobre cessió domini públic municipal (879/2014).
  • ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte decrets des de l’última sessió plenària ordinària (del 1182 al 1300/2015).
Precs i preguntes.