Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
14.08.15

Plenari Extraordinari 9/2015 de 20 de junliol de 2015

Plenari Extraordinari 9/2015 de 20 de junliol de 2015

Orde del dia:

1.- Aprovació, si procedeix, ampliació termini participació pública i consultes versió preliminar pla general d'ordenació urbana (215/2013).
2.- Aprovació, si procedeix, nomenament jutge de pau titular (1960/2015).
3.- Aprovació, si procedeix, ratificació acord JGL sobre adhesió central compres Diputació Provincial (2294/2014).