Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
29.06.15

Plenari Extraordinari 5/2015 de 18 de maig de 2015

Plenari Extraordinari 5/2015 de 18 de maig de 2015

1.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d'Infraestructures, Medi ambient Comercie i Turisme sobre expropiació béns i instal·lacions necessàries per a la prestació del servei de sanejament i aigua potable Pla Parcial El Aramo (2181/2015).
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa urbanisme sobre ampliació del termini de 45 dies per a la submissió a participació pública i consultes de la versió preliminar del Pla General (215/2015).
3.- Adonar liquidació pressuposte 2014 (2349/2015).