Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
09.01.15

Plenari 11/2014 de 4 de desembre de 2014

Plenari 11/2014 de 4 de desembre de 2014

  • ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (30.10.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Urbanisme sobre Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial Marymontaña II (2439/2013).
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació ordenança fiscal reguladora taxa per expedició documents administratius (Expedient 4922/2014).
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre ordenança protecció arbrat (Expedient 666/2013).
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre incorporació depuradores P.P. El Aramo (Expedient 2977/2014).
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Compromís per a creació d'un registre públic de factures (Expedient 5825/2014).
7.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre moció Grup Municipal Compromís per a creació pla d'actuació prevenció corrupció (Expedient 5702/2014).

  • ACTIVITAT DE CONTROL:

Adonar resolucions Alcaldia des d'última sessió plenària ordinària (del 1588 a 1802/2014)
Precs i preguntes.