Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
16.12.14

Plenari 10/2014 de 30 d'octubre de 2014

Plenari 10/2014 de 30 d'octubre de 2014

  • ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (25.09.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre fixació festes locals 2015.
URGÈNCIA: Aprovació, si escau, refinançament operacions de crèdit.
URGÈNCIA: Aprovació, si escau, modificació pressupostària.
URGÈNCIA: Aprovació, si escau, modificació ordenança IBI.

  • ACTIVITAT DE CONTROL:

Adonar informe morositat 3 T/2014
Adonar resolucions Alcaldia des d'última sessió plenària ordinària (del 1389 a 1587/2014)
Precs i preguntes.