Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
03.11.14

Plenari 09/2014 de 25 de setembre de 2014

Plenari 09/2014 de 25 de setembre de 2014

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:


1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (04.09.2014).
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre inici forme expedient adquisició immoble en C./ La Mar.
URGÈNCIA: Aprovació, si escau, modificació pressupostària.
URGÈNCIA: Aprovació, si escau, sol·licitud subvenció.

ACTIVITAT DE CONTROL:


Adonar resolucions Alcaldia des d'última sessió plenària ordinària (del 1260 a 1388/2014)
Precs i preguntes.