Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible
« Volver
12.09.14

Plenari 07/2014 de 31 de juliol de 2014

Plenari 07/2014 de 31 de juliol de 2014

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (03.07.2014).

2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació bases execució pressuposat municipal (3887/2014).

3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Urbanisme sobre resolució Pla Actuació Integrada de Serra Alta (1298/2013).

4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació Llei Electoral Valenciana (3794/2014).

5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre defensa senyals identitat valencianes (3795/2014).

6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esport sobre moció exempció IVA serveis educació infantil (3470/2014).

7.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esport sobre moció incremente beques menjador escolar (3470/2014).

8.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Benestar Social sobre conveni para fomente acolliment familiar en família educadora (2864/2014).

9.- Aprovació, si escau, ratificació decrete 1108/2014 (214/2012).

10.- URGÈNCIA: Moció conjunta obres front litoral *alteano.

ACTIVITAT DE CONTROL:

Adonar informe morositat 2º trimestre 2014 (3689/2014).

Adonar resolucions Alcaldia des d'última sessió plenària ordinària (del 866 a 1065/2014)

Precs i preguntes.