Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible

Ocupacions de via pública

L'ocupació dels espais d'ús públic del terme municipal d'Altea està regulada sota normativa específica a fi d'obtenir la corresponent autorització municipal. En aquesta secció disposa de la documentació i informació relativa a dos tipus d'ocupacions:
· Per a activitats artístiques (pintors, músics, manyagues, etc.)
· Per a celebració de festes populars, circs, instal·lacions eventuals i similars

CELEBRACIÓ DE FESTES POPULARS, CIRCS, INSTAL·LACIONS EVENTUALS I SEMBLANTS