Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible

Cursos y assignatures

Ensenyaments Elementals

Assignatura1r E.Elementals2n E.Elementals3r E.Elementals4t E.Elementals
Instrument 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Llenguatge Musical 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas
Cor 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Conjunt - - 1 hora 1 hora

Ensenyaments Professionals: Vent, Corda i Percussió

Assignatura1r E. Prof.2n E. Prof.3r E. Prof.4t E. Prof.5é E. Prof.6é E. Prof.
Instrument 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Llenguatge Musical 2 hores 2 hores - - - -
Orquestra/Banda 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
Piano Complementari - 0'5 hores 0'5 hores 0'5 hores - -
Música de cambra - - 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Anàlisi - - - - 2 hores 2 hores
Història de la Música - - - - 2 hores 2 hores
Optativa - - - - 3 hores 3 hores

Ensenyaments Professionals: Guitarra

Assignatura1r E. Prof.2n E. Prof.3r E. Prof.4t E. Prof.5é E. Prof.6é E. Prof.
Instrument 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Llenguatge Musical 2 hores 2 hores - - - -
Piano Complementari - 0'5 hores 0'5 hores 0'5 hores - -
Cor - - 2 hores 2 hores - -
Conjunt 1 hora 1 hora - - - -
Música de cambra - - 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Harmonia - - 2 hores 2 hores - -
Anàlisis - - - - 2 hores 2 hores
Historia de la Música - - - - 2 hores 2 hores
Acompanyament - - - - 2 hores 2 hores
Optativa - - - - 3 hores 3 hores